Gjennom Marvin tilbys virksomhetene et moderne og fleksibelt kjøremiljø som er enkelt å ta i bruk. Marvin er et hybridmiljø mellom egne datahaller og offentlige skyleverandører, og benytter høyaktuell og moderne teknologi som gir oss helt nye muligheter.

Marvin er laget for kommunens virksomheter, og gjøres derfor tilgjengelig for alle virksomheter som ønsker å bruke han. For mer informasjon, ta kontakt med oss på ITAS via mail: team-itas@uke.oslo.kommune.no