Gjennom Marvin tilbys virksomhetene et moderne og fleksibelt kjøremiljø som er enkelt å ta i bruk. Marvin er et miljø med høyaktuell og moderne teknologi som gir oss helt nye muligheter.

Marvin er laget for kommunens virksomheter, og gjøres derfor tilgjengelig for alle virksomheter som ønsker å bruke han. For mer informasjon, ta kontakt med oss på ITAS via mail: team-itas@uke.oslo.kommune.no